Keskustelutukipalvelu Kultasydän

 

Perheiden ja ikäihmisten parissa työskennellessä,  luonnollisesti tapaa hyvin erilaisissa elämän tilanteissa olevia ihmisiä. Tämän matkani aikana olen päässyt  syviin keskusteluihin erilaisista elämäntarinoista ja niistä johtuviin syy-seuraamuksiin. 

Tästä johtuen kiinnostukseni ihmismieleen ja sen hoitamiseen on syventynyt entisestään. Olen lukenut aiheesta paljon kirjallisuutta ja  avoimen yliopiston sielunhoidonperusteet  suoritettuani vahvistui kutsumukseni alaan niin että hain opiskelemaan sitä syvemmin!

Katsotaan pääsenkö koulutukseen sisään ja siten kehittämään toimintaani  laajemmin. Tässä ja nyt kuitenkin uusin palveluni keskustelutuki elämän ja arjen haasteissa, kuunteleva kultasydän tukee sinua toiveesi mukaan.